Dynabook 电池

Dynabook 电池商品图像 商品名称- 价格
P50122NA1BRS, PS0122NA1BRS, 15.4V 65Wh 电池

P50122NA1BRS, PS0122NA1BRS, 15.4V 65Wh 电池

全新 P50122NA1BRS, PS0122NA1BRS, 原装 8 芯 笔记本电池 电压: 15.4V 容量: 4220mAh (65Wh) 电池成份: Li-Polymer 颜色: 黑色 质保:...
€80.09添加:
PA5331-1BRS, 4ICP4/63/68, 15.4V 42Wh 电池

PA5331-1BRS, 4ICP4/63/68, 15.4V 42Wh 电池

全新 PA5331-1BRS, 4ICP4/63/68, 4 芯 笔记本电池 电压: 15.4V 容量: 2700mAh (42Wh) 电池成份: Li-Polymer 颜色: 黑色 质保: 12 月...
€78.24... 更多信息
无货
PA5368U-1BRS, 15.4V 38.1Wh 电池

PA5368U-1BRS, 15.4V 38.1Wh 电池

全新 PA5368U-1BRS, 原装 4 芯 笔记本电池 电压: 15.4V 容量: 2480mAh (38.1Wh) 电池成份: Li-ion 颜色: 黑色 质保: 12 月...
€61.10添加:
Portege A30-E-174, 15.4V 42Wh 电池

Portege A30-E-174, 15.4V 42Wh 电池

全新 Portege A30-E-174, 4 芯 笔记本电池 电压: 15.4V 容量: 2700mAh (42Wh) 电池成份: Li-Polymer 颜色: 黑色 质保: 12 月...
€78.24... 更多信息
无货
Portege A30-E-174, A30-E-173, TECRA A30-G-10T, A30-E-12F, A30-G-117, 15.4V 42Wh 电池

Portege A30-E-174, A30-E-173, TECRA A30-G-10T, A30-E-12F, A30-G-117, 15.4V 42Wh 电池

全新 Portege A30-E-174, A30-E-173, TECRA A30-G-10T, A30-E-12F, A30-G-117, 原装 4 芯 笔记本电池 电压: 15.4V 容量: 2700mAh (42Wh)...
€61.72添加:
Portege X30-F, -10L, -10N, -14X, -157, -15V, -14W, -12M, -151, 11.4V 48Wh 电池

Portege X30-F, -10L, -10N, -14X, -157, -15V, -14W, -12M, -151, 11.4V 48Wh 电池

全新 Portege X30-F, -10L, -10N, -14X, -157, -15V, -14W, -12M, -151, 原装 3 芯 笔记本电池 电压: 11.4V 容量: 4080mAh (48Wh) 电池成份:...
€60.16添加:
Portege X30L-J, X30L-K-139, PCR10T-04N00X, PCR10L-13L011, PCR12U, 15.4V 53Wh 电池

Portege X30L-J, X30L-K-139, PCR10T-04N00X, PCR10L-13L011, PCR12U, 15.4V 53Wh 电池

全新 Portege X30L-J, X30L-K-139, PCR10T-04N00X, PCR10L-13L011, PCR12U, 原装 4 芯 笔记本电池 电压: 15.4V 容量: 3450mAh (53Wh)...
€66.32添加:
PORTEGE X30W-J-02F, X30W-J-061, X30W-J-109, X30W-J-10C, X30W-J-10F, 15.4V 53Wh 电池

PORTEGE X30W-J-02F, X30W-J-061, X30W-J-109, X30W-J-10C, X30W-J-10F, 15.4V 53Wh 电池

全新 PORTEGE X30W-J-02F, X30W-J-061, X30W-J-109, X30W-J-10C, X30W-J-10F, 原装 4 芯 笔记本电池 电压: 15.4V 容量: 3450mAh (53Wh)...
€68.85添加:
PS0011UA1BRS, 15.4V 53Wh 电池

PS0011UA1BRS, 15.4V 53Wh 电池

全新 PS0011UA1BRS, 原装 4 芯 笔记本电池 电压: 15.4V 容量: 3450mAh (53Wh) 电池成份: Li-ion 颜色: 黑色 质保: 12 月...
€66.32添加:
PS0104UA1BRS, 15.4V 53Wh 电池

PS0104UA1BRS, 15.4V 53Wh 电池

全新 PS0104UA1BRS, 原装 4 芯 笔记本电池 电压: 15.4V 容量: 3450mAh (53Wh) 电池成份: Li-ion 颜色: 黑色 质保: 12 月...
€54.63添加:


十二月新进商品 - 笔记本电池


声明:
本网站上的信息可能包含的某些品牌商标,这完全是为了说明我们的产品兼容此品牌。