Liteon 适配器

Liteon 适配器商品图像 商品名称- 价格
PA-1450-78, 5V/9V/12V/20V 3A/2.25A 45W 适配器

PA-1450-78, 5V/9V/12V/20V 3A/2.25A 45W 适配器

全新 PA-1450-78, 笔记本适配器 输入电压: 100V-240V 50/60hz 输出电压: 5V/9V/12V/20V 输出电流: 3A/2.25A (45W) 接口: USB type-c...
€25.92添加:
PA-1650-50, 19V 3.42A 65W 适配器

PA-1650-50, 19V 3.42A 65W 适配器

全新 PA-1650-50, 笔记本适配器 输入电压: 100V-240V 50/60hz 输出电压: 19V 输出电流: 3.42A (65W) 接口: 3.0mm*1.1mm 颜色: 黑色...
€24.69... 更多信息
无货
PA-1131-16, PA-1131-26, 19.5V 6.92A 135W 适配器

PA-1131-16, PA-1131-26, 19.5V 6.92A 135W 适配器

全新 PA-1131-16, PA-1131-26, 笔记本适配器 输入电压: 100V-240V 50/60hz 输出电压: 19.5V 输出电流: 6.92A (135W) 接口: 5.5mm*1.7mm...
€48.75添加:
PA-1650-90, 19V 3.42A 65W 适配器

PA-1650-90, 19V 3.42A 65W 适配器

全新 PA-1650-90, 原装 笔记本适配器 输入电压: 100V-240V 50/60hz 输出电压: 19V 输出电流: 3.42A (65W) 接口: 5.5mm*2.5mm 颜色:...
€30.13添加:
PA-1650-58, 20V 3.25A 65W 适配器

PA-1650-58, 20V 3.25A 65W 适配器

全新 PA-1650-58, 原装 笔记本适配器 输入电压: 100V-240V 50/60hz 输出电压: 20V 输出电流: 3.25A (65W) 接口: Type-C 颜色:...
€49.51添加:


声明:
本网站上的信息可能包含的某些品牌商标,这完全是为了说明我们的产品兼容此品牌。