Alienware 電池

Alienware 電池商品圖像 商品名稱- 價格
M15 R7, m15 R6, m15 R7 VPV1K, m15 R7 D8YK4, m15 R7 AWM15R7-A324BLK-PUS, 11.4V 86Wh 電池

M15 R7, m15 R6, m15 R7 VPV1K, m15 R7 D8YK4, m15 R7 AWM15R7-A324BLK-PUS, 11.4V 86Wh 電池

全新 m15 R7, m15 R6, m15 R7 VPV1K, m15 R7 D8YK4, m15 R7 AWM15R7-A324BLK-PUS, 原裝 6 芯 筆記本電池 電壓: 11.4V 容量: 7167mAh (86Wh)...
€53.55加入:
X17 RTX 3080 P48E, x15 R2 P111F, x15 R2, x15 R2 NAWX15R211SC, 11.4V 87Wh 電池

X17 RTX 3080 P48E, x15 R2 P111F, x15 R2, x15 R2 NAWX15R211SC, 11.4V 87Wh 電池

全新 x17 RTX 3080 P48E, x15 R2 P111F, x15 R2, x15 R2 NAWX15R211SC, 原裝 6 芯 筆記本電池 電壓: 11.4V 容量: 7250mAh (87Wh) 電池成份:...
€57.29加入:
Alienware X14 R1, X14 R2, x14 i7 RTX 3060, 11.4V 80.5Wh 電池

Alienware X14 R1, X14 R2, x14 i7 RTX 3060, 11.4V 80.5Wh 電池

全新 Alienware X14 R1, X14 R2, x14 i7 RTX 3060, 原裝 9 芯 筆記本電池 電壓: 11.4V 容量: 7061mAh (80.5Wh) 電池成份: Li-Polymer...
€68.34加入:


六月新進商品 - 筆記本電池


免責聲明:
本公司提供的電池和適配器均為替代產品,網站所提及的某些公司的產品或商標純粹是為了說明我們的產品可用於這些廠商的產品上。