Medion 適配器

Medion 適配器商品圖像 商品名稱- 價格
0H8200000058, FSP180-ABBN3-M, 40067334, 9NA1804101, 19V 9.47A 180W 適配器

0H8200000058, FSP180-ABBN3-M, 40067334, 9NA1804101, 19V 9.47A 180W 適配器

全新 0H8200000058, FSP180-ABBN3-M, 40067334, 9NA1804101, 原裝 筆記本適配器 輸入: 100V-240V 50/60hz 輸出電壓: 19V 輸出電流: 9.47A...
€46.84加入:
ERAZER P7643, (MD 60098), (MD 99857 MSN 30020385), (MD 99963 MSN 30020579), 19V 4.74A 90W 適配器

ERAZER P7643, (MD 60098), (MD 99857 MSN 30020385), (MD 99963 MSN 30020579), 19V 4.74A 90W 適配器

全新 ERAZER P7643, (MD 60098), (MD 99857 MSN 30020385), (MD 99963 MSN 30020579), 筆記本適配器 輸入: 100V-240V 50/60hz 輸出電壓: 19V...
€33.63加入:
全新 原裝 黑色 (MD 60098), (MD 99857 MSN 30020385), (MD 99963 MSN 30020579), 19V 4.74A 90W 適配器

全新 原裝 黑色 (MD 60098), (MD 99857 MSN 30020385), (MD 99963 MSN 30020579), 19V 4.74A 90W 適配器

全新 ERAZER P7643, (MD 60098), (MD 99857 MSN 30020385), (MD 99963 MSN 30020579), 筆記本適配器 輸入: 100V-240V 50/60hz 輸出電壓: 19V...
€33.97加入:
Erazer X6805, -MD61085, (MSN 30025389), (MD 61146 MSN 30025058), 19V 9.47A 180W 適配器

Erazer X6805, -MD61085, (MSN 30025389), (MD 61146 MSN 30025058), 19V 9.47A 180W 適配器

全新 Erazer X6805, -MD61085, (MSN 30025389), (MD 61146 MSN 30025058), 原裝 筆記本適配器 輸入: 100V-240V 50/60hz 輸出電壓: 19V...
€46.84加入:
Erazer Deputy P25, 19.5V 11.8A 230W 適配器

Erazer Deputy P25, 19.5V 11.8A 230W 適配器

全新 Erazer Deputy P25, 原裝 筆記本適配器 輸入: 100V-240V 50/60hz 輸出電壓: 19.5V 輸出電流: 11.8A (230W) 接口: 5.5mm*2.5mm...
€44.54加入:
Erazer X6603 MD60497, MD60576, MD60578, MD60581, MD60577, MD60579, 20V 6.75A 135W 適配器

Erazer X6603 MD60497, MD60576, MD60578, MD60581, MD60577, MD60579, 20V 6.75A 135W 適配器

全新 Erazer X6603 MD60497, MD60576, MD60578, MD60581, MD60577, MD60579, 筆記本適配器 輸入: 100V-240V 50/60hz 輸出電壓: 20V...
€34.53... 更多資訊
無貨
Akoya E2221T, E2227T, E2225T, E2228T, (MD 60250 MSN 30023659), 5V 2A 15W 適配器

Akoya E2221T, E2227T, E2225T, E2228T, (MD 60250 MSN 30023659), 5V 2A 15W 適配器

全新 Akoya E2221T, E2227T, E2225T, E2228T, (MD 60250 MSN 30023659), 筆記本適配器 輸入: 100V-240V 50/60hz 輸出電壓: 5V 輸出電流: 2A...
€24.56... 更多資訊
無貨
全新 原裝 黑色 19.5V 11.8A 230W 適配器

全新 原裝 黑色 19.5V 11.8A 230W 適配器

全新 Erazer Deputy P25, 原裝 筆記本適配器 輸入: 100V-240V 50/60hz 輸出電壓: 19.5V 輸出電流: 11.8A (230W) 接口: 5.5mm*2.5mm...
€49.48加入:
全新 原裝 黑色 (MD 60098), (MD 99857 MSN 30020385), (MD 99963 MSN 30020579), 19V 4.74A 90W 適配器

全新 原裝 黑色 (MD 60098), (MD 99857 MSN 30020385), (MD 99963 MSN 30020579), 19V 4.74A 90W 適配器

全新 ERAZER P7643, (MD 60098), (MD 99857 MSN 30020385), (MD 99963 MSN 30020579), 筆記本適配器 輸入: 100V-240V 50/60hz 輸出電壓: 19V...
€33.92加入:
Erazer X7835, X7833, MD99062, MD97896, MD97897, MD99119, MD99032, 19V 9.5A 180W 適配器

Erazer X7835, X7833, MD99062, MD97896, MD97897, MD99119, MD99032, 19V 9.5A 180W 適配器

全新 Erazer X7835, X7833, MD99062, MD97896, MD97897, MD99119, MD99032, 替代 筆記本適配器 輸入: 100V-240V 50/60hz 輸出電壓: 19V...
€39.92加入:


免責聲明:
本公司提供的電池和適配器均為替代產品,網站所提及的某些公司的產品或商標純粹是為了說明我們的產品可用於這些廠商的產品上。