Redmi 電池

Redmi 電池商品圖像 商品名稱- 價格
R14B01W, R14BD1W, 4ICP5/61/69, 15.2V 48Wh 電池

R14B01W, R14BD1W, 4ICP5/61/69, 15.2V 48Wh 電池

全新 R14B01W, R14BD1W, 4ICP5/61/69, 原裝 4 芯 筆記本電池 電壓: 15.2V 容量: 3220mAh (48Wh) 電池成份: Li-Polymer 顏色: 黑色...
€50.38加入:
R15B02W, 4ICP6/68/73, 15.4V 70Wh 電池

R15B02W, 4ICP6/68/73, 15.4V 70Wh 電池

全新 R15B02W, 4ICP6/68/73, 原裝 4 芯 筆記本電池 電壓: 15.4V 容量: 4545mAh (70Wh) 電池成份: Li-Polymer 顏色: 黑色 質保: 12 月...
€62.41加入:
Redmi Book Pro 15 2022, Book Pro 15 2023, 15.44V 72Wh 電池

Redmi Book Pro 15 2022, Book Pro 15 2023, 15.44V 72Wh 電池

全新 Redmi Book Pro 15 2022, Book Pro 15 2023, 原裝 8 芯 筆記本電池 電壓: 15.44V 容量: 4664mAh (72Wh) 電池成份: Li-Polymer 顏色:...
€59.10加入:
RedmiBook 16, 15.2V 48Wh 電池

RedmiBook 16, 15.2V 48Wh 電池

全新 RedmiBook 16, 原裝 4 芯 筆記本電池 電壓: 15.2V 容量: 3220mAh (48Wh) 電池成份: Li-Polymer 顏色: 黑色 質保: 12 月...
€50.38加入:
RedmiBook Pro 15, 15.4V 70Wh 電池

RedmiBook Pro 15, 15.4V 70Wh 電池

全新 RedmiBook Pro 15, 原裝 4 芯 筆記本電池 電壓: 15.4V 容量: 4545mAh (70Wh) 電池成份: Li-Polymer 顏色: 黑色 質保: 12 月...
€62.41加入:


免責聲明:
本公司提供的電池和適配器均為替代產品,網站所提及的某些公司的產品或商標純粹是為了說明我們的產品可用於這些廠商的產品上。