Thunderobot雷神適配器

Thunderobot雷神適配器商品圖像 商品名稱- 價格
911 SE-KN, 911 ST-R1 PLUS, 19.5V 7.7A 150W 適配器

911 SE-KN, 911 ST-R1 PLUS, 19.5V 7.7A 150W 適配器

全新 雷神911 SE-KN, 911 ST-R1 PLUS, 筆記本適配器 輸入: 100V-240V 50/60hz 輸出電壓: 19.5V 輸出電流: 7.7A (150W) 接口:...
€38.39加入:
911-T1, 911-T2a, 911-S2, 911SE, 911-S1, 911M-M1, 911M-M2, 911GT-Y6, 19V 9.5A 180W 適配器

911-T1, 911-T2a, 911-S2, 911SE, 911-S1, 911M-M1, 911M-M2, 911GT-Y6, 19V 9.5A 180W 適配器

全新 雷神911-T1, 911-T2a, 911-S2, 911SE, 911-S1, 911M-M1, 911M-M2, 911GT-Y6, 筆記本適配器 輸入: 100V-240V 50/60hz 輸出電壓: 19V...
€40.26加入:
911GTS, ST-R3, ST-R1, ST-R2, 911 Air 3, 19.5V 7.7A 150W 適配器

911GTS, ST-R3, ST-R1, ST-R2, 911 Air 3, 19.5V 7.7A 150W 適配器

全新 雷神911GTS, ST-R3, ST-R1, ST-R2, 911 Air 3, 筆記本適配器 輸入: 100V-240V 50/60hz 輸出電壓: 19.5V 輸出電流: 7.7A (150W)...
€34.27加入:
911Targa, 911MT, 911 Targa T6a, 911 T6c, 911 T5TB, 911 T6b, 19.5V 9.23A 180W 適配器

911Targa, 911MT, 911 Targa T6a, 911 T6c, 911 T5TB, 911 T6b, 19.5V 9.23A 180W 適配器

全新 雷神911Targa, 911MT, 911 Targa T6a, 911 T6c, 911 T5TB, 911 T6b, 筆記本適配器 輸入: 100V-240V 50/60hz 輸出電壓: 19.5V...
€52.86加入:
ADP-150ZB BB, 19.5V 7.7A 150W 適配器

ADP-150ZB BB, 19.5V 7.7A 150W 適配器

全新 雷神ADP-150ZB BB, 筆記本適配器 輸入: 100V-240V 50/60hz 輸出電壓: 19.5V 輸出電流: 7.7A (150W) 接口: 5.5mm*2.5mm 顏色:...
€38.39加入:
G150P, G170P, 19.5V 9.23A 180W 適配器

G150P, G170P, 19.5V 9.23A 180W 適配器

全新 雷神G150P, G170P, 筆記本適配器 輸入: 100V-240V 50/60hz 輸出電壓: 19.5V 輸出電流: 9.23A (180W) 接口: 5.5mm*2.5mm or...
€53.54加入:
G150SA, G150TH, G150S, G150TC, G150TB, G150P, G150, G150MG-478G1T, 19.5V 6.15A 120W 適配器

G150SA, G150TH, G150S, G150TC, G150TB, G150P, G150, G150MG-478G1T, 19.5V 6.15A 120W 適配器

全新 雷神G150SA, G150TH, G150S, G150TC, G150TB, G150P, G150, G150MG-478G1T, 筆記本適配器 輸入: 100V-240V 50/60hz 輸出電壓: 19.5V...
€43.93... 更多資訊
無貨
G7000M, 19.5V 6.15A 120W 適配器

G7000M, 19.5V 6.15A 120W 適配器

全新 雷神G7000M, 筆記本適配器 輸入: 100V-240V 50/60hz 輸出電壓: 19.5V 輸出電流: 6.15A (120W) 接口: 5.5mm*2.5mm 顏色: 黑色...
€43.93... 更多資訊
無貨
G8000M, 19V 7.89A 150W 適配器

G8000M, 19V 7.89A 150W 適配器

全新 雷神G8000M, 筆記本適配器 輸入: 100V-240V 50/60hz 輸出電壓: 19V 輸出電流: 7.89A (150W) 接口: 5.5mm*2.5mm or 7.4mm*5.0mm...
€48.65加入:
Zero 2021, 19.5V 11.8A 230W 適配器

Zero 2021, 19.5V 11.8A 230W 適配器

全新 雷神zero 2021, 筆記本適配器 輸入: 100V-240V 50/60hz 輸出電壓: 19.5V 輸出電流: 11.8A (230W) 接口: 5.5mm*2.5mm(长10mm)...
€56.41加入:


免責聲明:
本公司提供的電池和適配器均為替代產品,網站所提及的某些公司的產品或商標純粹是為了說明我們的產品可用於這些廠商的產品上。