Sager 电池

SAGER Batteries商品图像 商品名称- 价格
NP2740, 11.1V 53.28Wh 电池

NP2740, 11.1V 53.28Wh 电池

全新 sager NP2740, 替代 6 芯 笔记本电池 电压: 11.1V 容量: 4800mAh (53.28Wh) 电池成份: Li-ion 颜色: 黑色 质保: 12 月...
€56.87添加:
NP5165, NP2240, NP3260, NP5125, NP5175, NP2252, NP6165, NP3265, 11.1V 48.84Wh 电池

NP5165, NP2240, NP3260, NP5125, NP5175, NP2252, NP6165, NP3265, 11.1V 48.84Wh 电池

全新 sager NP5165, NP2240, NP3260, NP5125, NP5175, NP2252, NP6165, NP3265, 原装 6 芯 笔记本电池 电压: 11.1V 容量: 4400mAh (48.84Wh)...
€47.71添加:
NP5165, NP2240, NP3260, NP5125, NP5175, NP2252, NP6165, NP3265, 11.1V 49Wh 电池

NP5165, NP2240, NP3260, NP5125, NP5175, NP2252, NP6165, NP3265, 11.1V 49Wh 电池

全新 sager NP5165, NP2240, NP3260, NP5125, NP5175, NP2252, NP6165, NP3265, 替代 6 芯 笔记本电池 电压: 11.1V 容量: 4400mAh (49Wh)...
€23.09添加:
NP5165, NP2240, NP3260, NP5125, NP5175, NP2252, NP6165, NP3265, 11.1V 62.16Wh 电池

NP5165, NP2240, NP3260, NP5125, NP5175, NP2252, NP6165, NP3265, 11.1V 62.16Wh 电池

全新 sager NP5165, NP2240, NP3260, NP5125, NP5175, NP2252, NP6165, NP3265, 原装 6 芯 笔记本电池 电压: 11.1V 容量: 5600mAh (62.16Wh)...
€52.40添加:
NP5855, NP6852, NP6872, NP6850, NP6870, NP5850, NP5870, 10.8V 47Wh 电池

NP5855, NP6852, NP6872, NP6850, NP6870, NP5850, NP5870, 10.8V 47Wh 电池

全新 sager NP5855, NP6852, NP6872, NP6850, NP6870, NP5850, NP5870, 原装 6 芯 笔记本电池 电压: 10.8V 容量: 4200mAh (47Wh) 电池成份:...
€54.19添加:
NP5855, NP6852, NP6872, NP6850, NP6870, NP5850, NP5870, 11.1V 62Wh 电池

NP5855, NP6852, NP6872, NP6850, NP6870, NP5850, NP5870, 11.1V 62Wh 电池

全新 sager NP5855, NP6852, NP6872, NP6850, NP6870, NP5850, NP5870, 原装 6 芯 笔记本电池 电压: 11.1V 容量: 5300mAh (62Wh) 电池成份:...
€63.87添加:
NP6110, 11.1V 62.16Wh 电池

NP6110, 11.1V 62.16Wh 电池

全新 sager NP6110, 原装 6 芯 笔记本电池 电压: 11.1V 容量: 5600mAh (62.16Wh) 电池成份: Li-ion 颜色: 黑色 质保: 12 月...
€66.95添加:
NP6659, NP5652, NP2670, NP2650, NP5653, NP5672, NP5673, 11.1V 48.84Wh 电池

NP6659, NP5652, NP2670, NP2650, NP5653, NP5672, NP5673, 11.1V 48.84Wh 电池

全新 sager NP6659, NP5652, NP2670, NP2650, NP5653, NP5672, NP5673, 原装 6 芯 笔记本电池 电压: 11.1V 容量: 4400mAh (48.84Wh)...
€44.36添加:
NP6679, NP6659, NP5652, NP2670, NP2650, NP5653, NP5672, NP5673, 11.1V 62.16Wh 电池

NP6679, NP6659, NP5652, NP2670, NP2650, NP5653, NP5672, NP5673, 11.1V 62.16Wh 电池

全新 sager NP6679, NP6659, NP5652, NP2670, NP2650, NP5653, NP5672, NP5673, 原装 6 芯 笔记本电池 电压: 11.1V 容量: 5600mAh (62.16Wh)...
€51.58添加:
NP7155, NP7170, 11.1V 62Wh 电池

NP7155, NP7170, 11.1V 62Wh 电池

全新 sager NP7155, NP7170, 原装 6 芯 笔记本电池 电压: 11.1V 容量: 5585mAh (62Wh) 电池成份: Li-ion 颜色: 黑色 质保: 12 月...
€54.99添加:


清空购物车

Sager 7358, 14.8V 76.96Wh 电池
€87.66  €60.46
节省: 31%
立即购买

声明:
本网站上的信息可能包含的某些品牌商标,这完全是为了说明我们的产品兼容此品牌。