Clevo藍天電池

CLEVO Batteries商品圖像 商品名稱- 價格
6-87-N150S-4292, N150BAT-6, 6-87-N150S-4291, 6-87-N150S-4U91, 11.1V 62Wh 電池

6-87-N150S-4292, N150BAT-6, 6-87-N150S-4291, 6-87-N150S-4U91, 11.1V 62Wh 電池

全新 clevo藍天6-87-N150S-4292, N150BAT-6, 6-87-N150S-4291, 6-87-N150S-4U91, 原裝 6 芯 筆記本電池 電壓: 11.1V 容量: 5585mAh (62Wh)...
€54.99加入:
6-87-N550S-4E43, 11.4V 48Wh 電池

6-87-N550S-4E43, 11.4V 48Wh 電池

全新 clevo藍天6-87-N550S-4E43, 原裝 3 芯 筆記本電池 電壓: 11.4V 容量: 4000mAh (48Wh) 電池成份: Li-ion 顏色: 黑色 質保: 12...
€61.32加入:
6-87-N850S-4C4, N850BAT-6, 6-87-N850S-6U71, 6-87-N850S-6U7, 10.8V 47Wh 電池

6-87-N850S-4C4, N850BAT-6, 6-87-N850S-6U71, 6-87-N850S-6U7, 10.8V 47Wh 電池

全新 clevo藍天6-87-N850S-4C4, N850BAT-6, 6-87-N850S-6U71, 6-87-N850S-6U7, 原裝 6 芯 筆記本電池 電壓: 10.8V 容量: 4200mAh (47Wh)...
€54.19加入:
6-87-P157S-4272, P157SMBAT-8, 6-87-P157S-4273, 14.8V 65.12Wh 電池

6-87-P157S-4272, P157SMBAT-8, 6-87-P157S-4273, 14.8V 65.12Wh 電池

全新 clevo藍天6-87-P157S-4272, P157SMBAT-8, 6-87-P157S-4273, 替代 8 芯 筆記本電池 電壓: 14.8V 容量: 4400mAh (65.12Wh) 電池成份:...
€61.94
新的
加入:
6-87-P157S-4272, P157SMBAT-8, 6-87-P157S-4273, 14.8V 76.96Wh 電池

6-87-P157S-4272, P157SMBAT-8, 6-87-P157S-4273, 14.8V 76.96Wh 電池

全新 clevo藍天6-87-P157S-4272, P157SMBAT-8, 6-87-P157S-4273, 原裝 8 芯 筆記本電池 電壓: 14.8V 容量: 5200mAh (76.96Wh) 電池成份:...
€85.19加入:
6-87-P375S-4271, P375BAT-8, 6-87-P375S-427, 15.12V 89.21Wh 電池

6-87-P375S-4271, P375BAT-8, 6-87-P375S-427, 15.12V 89.21Wh 電池

全新 clevo藍天6-87-P375S-4271, P375BAT-8, 6-87-P375S-427, 原裝 8 芯 筆記本電池 電壓: 15.12V 容量: 5900mAh (89.21Wh) 電池成份:...
€79.89加入:
6-87-P37ES-427, P370BAT-8, 4ICR18/65, 6-87-W955S-42F3, 15.12V 89.21Wh 電池

6-87-P37ES-427, P370BAT-8, 4ICR18/65, 6-87-W955S-42F3, 15.12V 89.21Wh 電池

全新 clevo藍天6-87-P37ES-427, P370BAT-8, 4ICR18/65, 6-87-W955S-42F3, 原裝 8 芯 筆記本電池 電壓: 15.12V 容量: 5900mAh (89.21Wh)...
€80.34加入:
6-87-P870S-4271, P870BAT-8, 6-87-P870S-4272, 6-87-P870S-4273, 15.12V 89Wh 電池

6-87-P870S-4271, P870BAT-8, 6-87-P870S-4272, 6-87-P870S-4273, 15.12V 89Wh 電池

全新 clevo藍天6-87-P870S-4271, P870BAT-8, 6-87-P870S-4272, 6-87-P870S-4273, 原裝 8 芯 筆記本電池 電壓: 15.12V 容量: 6000mAh (89Wh)...
€66.19加入:
6-87-PA70S-61B00, 15V 66Wh 電池

6-87-PA70S-61B00, 15V 66Wh 電池

全新 clevo藍天6-87-PA70S-61B00, 原裝 4 芯 筆記本電池 電壓: 15V 容量: 4320mAh (66Wh) 電池成份: Li-ion 顏色: 黑色 質保: 12...
€68.22加入:
6-87-W230S-4271, W230BAT-6, 3ICR18/65/-2, 6-87-W230S-4E7, 11.1V 62.16Wh 電池

6-87-W230S-4271, W230BAT-6, 3ICR18/65/-2, 6-87-W230S-4E7, 11.1V 62.16Wh 電池

全新 clevo藍天6-87-W230S-4271, W230BAT-6, 3ICR18/65/-2, 6-87-W230S-4E7, 原裝 6 芯 筆記本電池 電壓: 11.1V 容量: 5600mAh (62.16Wh)...
€47.51加入:


清空購物車

新的
6-87-W95KS, W950BAT-4, -42F2, 6-87-W97KS-42L1, -49F, -42L1, 15.12V 44Wh 電池
€89.77  €60.92
節省: 32%
立即購買
W370ET, W350ETQ, p370em, K790S, W350ET, W350ST, NP6350, K590S, 14.8V 76.96Wh 電池
€87.66  €60.46
節省: 31%
立即購買

6-87-W37SS-427, W370BAT-8, 6-87-W370S-427, 6-87-W37ES-427, W370BAT-3, 14.8V 76.96Wh 電池
€87.66  €60.46
節省: 31%
立即購買
新的
W950JU, W940JU, W940LU, W950KU, W950TU, W950KL, W950AU, W950LU, 15.12V 44Wh 電池
€89.77  €60.92
節省: 32%
立即購買

免責聲明:
本公司提供的電池和適配器均為替代產品,網站所提及的某些公司的產品或商標純粹是為了說明我們的產品可用於這些廠商的產品上。