Digma 電池

Digma 電池商品圖像 商品名稱- 價格
NV-4270138-2S, H-8070145P, 4574290p, NEO15C-4BK500, 7.4V 37Wh 電池

NV-4270138-2S, H-8070145P, 4574290p, NEO15C-4BK500, 7.4V 37Wh 電池

全新 NV-4270138-2S, H-8070145P, 4574290p, NEO15C-4BK500, 原裝 2 芯 筆記本電池 電壓: 7.4V 容量: 5000mAh (37Wh) 電池成份: Li-Polymer...
€46.98加入:
CITI E602, CITI E603, CITI E603 ES6020EW, 7.4V 37Wh 電池

CITI E602, CITI E603, CITI E603 ES6020EW, 7.4V 37Wh 電池

全新 CITI E602, CITI E603, CITI E603 ES6020EW, 原裝 2 芯 筆記本電池 電壓: 7.4V 容量: 5000mAh (37Wh) 電池成份: Li-Polymer 顏色:...
€46.98加入:
NV-4270138-2S, 4574290p, H-8070145P, 5072300P, NEO15C-4BK500, 7.6V 38Wh 電池

NV-4270138-2S, 4574290p, H-8070145P, 5072300P, NEO15C-4BK500, 7.6V 38Wh 電池

全新 NV-4270138-2S, 4574290p, H-8070145P, 5072300P, NEO15C-4BK500, 4 芯 筆記本電池 電壓: 7.6V 容量: 5000mAh (38Wh) 電池成份: Li-ion...
€55.29... 更多資訊
無貨
TechComputer TC11, 7.6V 34.2Wh 電池

TechComputer TC11, 7.6V 34.2Wh 電池

全新 TechComputer TC11, 原裝 4 芯 筆記本電池 電壓: 7.6V 容量: 4500mAh (34.2Wh) 電池成份: Li-Polymer 顏色: 黑色 質保: 12 月...
€42.28加入:


免責聲明:
本公司提供的電池和適配器均為替代產品,網站所提及的某些公司的產品或商標純粹是為了說明我們的產品可用於這些廠商的產品上。