Fujitsu富士通適配器

Fujitsu富士通適配器商品圖像 商品名稱- 價格
ADP-150WB B, FMV-AC505A, FPCAC83C, CP483425-02, CP483420-02, 19V 7.89A 150W 適配器

ADP-150WB B, FMV-AC505A, FPCAC83C, CP483425-02, CP483420-02, 19V 7.89A 150W 適配器

全新 富士通ADP-150WB B, FMV-AC505A, FPCAC83C, CP483425-02, CP483420-02, 原裝 筆記本適配器 輸入: 100V-240V 50/60hz 輸出電壓: 19V...
€43.91加入:
ADP-30VH A, FPCAC118, CP568150-01, FPCAC144, CP568168-01, 19V 1.58A 30W 適配器

ADP-30VH A, FPCAC118, CP568150-01, FPCAC144, CP568168-01, 19V 1.58A 30W 適配器

全新 富士通ADP-30VH A, FPCAC118, CP568150-01, FPCAC144, CP568168-01, 原裝 筆記本適配器 輸入: 100V-240V 50/60hz 輸出電壓: 19V...
€122.45加入:
Amilo d7830, L7320, Pro V3515, d7850, l6825, L7300, LifeBook N6410, 20V 4.5A 90W 適配器

Amilo d7830, L7320, Pro V3515, d7850, l6825, L7300, LifeBook N6410, 20V 4.5A 90W 適配器

全新 富士通amilo d7830, L7320, Pro V3515, d7850, l6825, L7300, LifeBook N6410, 原裝 筆記本適配器 輸入: 100V-240V 50/60hz 輸出電壓:...
€30.54加入:
C44, Lifebook P702, A530, U938, A544, AH532, A555, P772, U937, 19V or 20V 3.42A or 3.25A 65W 適配器

C44, Lifebook P702, A530, U938, A544, AH532, A555, P772, U937, 19V or 20V 3.42A or 3.25A 65W 適配器

全新 fujitsu富士通C44, Lifebook P702, A530, U938, A544, AH532, A555, P772, U937, 原裝 筆記本適配器 輸入: 100V-240V 50/60hz...
€30.28加入:
CA01007-0890, ADP-70VB, 19V 3.69A 70W 適配器

CA01007-0890, ADP-70VB, 19V 3.69A 70W 適配器

全新 富士通CA01007-0890, ADP-70VB, 原裝 筆記本適配器 輸入: 100V-240V 50/60hz 輸出電壓: 19V 輸出電流: 3.69A (70W) 接口:...
€40.45
新的
加入:
CA01007-0920, FPCAC33, FMV-AC315S, CA01007-0890, FPCAC51, CA01007-0930, 19V 4.22A 80W 適配器

CA01007-0920, FPCAC33, FMV-AC315S, CA01007-0890, FPCAC51, CA01007-0930, 19V 4.22A 80W 適配器

全新 富士通CA01007-0920, FPCAC33, FMV-AC315S, CA01007-0890, FPCAC51, CA01007-0930, 原裝 筆記本適配器 輸入: 100V-240V 50/60hz...
€25.31加入:
Celsius H980, 19.5V 16.9A 330W 適配器

Celsius H980, 19.5V 16.9A 330W 適配器

全新 富士通Celsius H980, 原裝 筆記本適配器 輸入: 100V-240V 50/60hz 輸出電壓: 19.5V 輸出電流: 16.9A (330W) 接口: 4å­”...
€124.13加入:
FMV-AC325, 20V 4.5A 90W 適配器

FMV-AC325, 20V 4.5A 90W 適配器

全新 富士通FMV-AC325, 原裝 筆記本適配器 輸入: 100V-240V 50/60hz 輸出電壓: 20V 輸出電流: 4.5A (90W) 接口: 5.5mm*2.5mm 顏色:...
€30.54加入:
FMV-AC343A, A13-090P2A, A13-090P1A, FMV-AC343B, FPCAC166, CP531940-01, 19V 4.74A 90W 適配器

FMV-AC343A, A13-090P2A, A13-090P1A, FMV-AC343B, FPCAC166, CP531940-01, 19V 4.74A 90W 適配器

全新 富士通FMV-AC343A, A13-090P2A, A13-090P1A, FMV-AC343B, FPCAC166, CP531940-01, 原裝 筆記本適配器 輸入: 100V-240V 50/60hz...
€37.35加入:
FPCAC004, CP500585-02, FMV-AC334, PXW1934N, ADP-65MD B, FPCAC157, 19V/20V 3.42A/3.25A 65W 適配器

FPCAC004, CP500585-02, FMV-AC334, PXW1934N, ADP-65MD B, FPCAC157, 19V/20V 3.42A/3.25A 65W 適配器

全新 富士通FPCAC004, CP500585-02, FMV-AC334, PXW1934N, ADP-65MD B, FPCAC157, 原裝 筆記本適配器 輸入: 100V-240V 50/60hz 輸出電壓:...
€30.28加入:


八月新進商品 - 筆記本適配器


免責聲明:
本公司提供的電池和適配器均為替代產品,網站所提及的某些公司的產品或商標純粹是為了說明我們的產品可用於這些廠商的產品上。