Schenker 電池

SCHENKER Batteries商品圖像 商品名稱- 價格
1TWH000063 Schenker XMG, 11.1V 48Wh 電池

1TWH000063 Schenker XMG, 11.1V 48Wh 電池

全新 1TWH000063 Schenker XMG, 替代 6 芯 筆記本電池 電壓: 11.1V 容量: 4400mAh (48Wh) 電池成份: Li-ion 顏色: 黑色 質保: 12 月...
€38.67加入:
2ICP5/50/112-2, L140BAT-4, 7.7V 73Wh 電池

2ICP5/50/112-2, L140BAT-4, 7.7V 73Wh 電池

全新 2ICP5/50/112-2, L140BAT-4, 原裝 6 芯 筆記本電池 電壓: 7.7V 容量: 9350mAh (73Wh) 電池成份: Li-Polymer 顏色: 黑色 質保: 12...
€79.11
新的
加入:
3ICP6/63/69, GK5CN3-3101, 11.4V 46.74Wh 電池

3ICP6/63/69, GK5CN3-3101, 11.4V 46.74Wh 電池

全新 3ICP6/63/69, GK5CN3-3101, 原裝 3 芯 筆記本電池 電壓: 11.4V 容量: 4100mAh (46.74Wh) 電池成份: Li-ion 顏色: 黑色 質保: 12...
€86.33... 更多資訊
無貨
3ICP6/63/69, GK5CN3-3101, 15.2V 62.32Wh 電池

3ICP6/63/69, GK5CN3-3101, 15.2V 62.32Wh 電池

全新 3ICP6/63/69, GK5CN3-3101, 原裝 4 芯 筆記本電池 電壓: 15.2V 容量: 4100mAh (62.32Wh) 電池成份: Li-Polymer 顏色: 黑色 質保:...
€116.35  €78.95
節省: 32%
加入:
6-87-P640S-423, 11.1V 45Wh 電池

6-87-P640S-423, 11.1V 45Wh 電池

全新 6-87-P640S-423, 原裝 3 芯 筆記本電池 電壓: 11.1V 容量: 3915mAh (45Wh) 電池成份: Li-ion 顏色: 黑色 質保: 12 月...
€51.77加入:
6-87-X710S-4273, 14.8V 76.96Wh 電池

6-87-X710S-4273, 14.8V 76.96Wh 電池

全新 6-87-X710S-4273, 原裝 8 芯 筆記本電池 電壓: 14.8V 容量: 5200mAh (76.96Wh) 電池成份: Li-ion 顏色: 黑色 質保: 12 月...
€46.76加入:
Dock 15, F516 Flex i5-6400T, F516-mrb Flex(N350DW), F516-wsz, 11.1V 62Wh 電池

Dock 15, F516 Flex i5-6400T, F516-mrb Flex(N350DW), F516-wsz, 11.1V 62Wh 電池

全新 Dock 15, F516 Flex i5-6400T, F516-mrb Flex(N350DW), F516-wsz, 原裝 6 芯 筆記本電池 電壓: 11.1V 容量: 5600mAh (62Wh) 電池成份:...
€64.87加入:
GK5CN-00-13-3S1P-0, 3ICP6/63/69, GK5CN-11-16-3S1P-0, GK5CN-03-13-3S1P-0, 11.4V 46.74Wh 電池

GK5CN-00-13-3S1P-0, 3ICP6/63/69, GK5CN-11-16-3S1P-0, GK5CN-03-13-3S1P-0, 11.4V 46.74Wh 電池

全新 GK5CN-00-13-3S1P-0, 3ICP6/63/69, GK5CN-11-16-3S1P-0, GK5CN-03-13-3S1P-0, 原裝 3 芯 筆記本電池 電壓: 11.4V 容量: 4100mAh (46.74Wh)...
€61.23加入:
GNC-C30, 961TA002F, 11.1V 47.73Wh 電池

GNC-C30, 961TA002F, 11.1V 47.73Wh 電池

全新 GNC-C30, 961TA002F, 原裝 3 芯 筆記本電池 電壓: 11.1V 容量: 4300mAh (47.73Wh) 電池成份: Li-Polymer 顏色: 黑色 質保: 12...
€45.40加入:
GNC-J40, 916TA013F, 15.2V 61.25Wh 電池

GNC-J40, 916TA013F, 15.2V 61.25Wh 電池

全新 GNC-J40, 916TA013F, 原裝 2 芯 筆記本電池 電壓: 15.2V 容量: 4030mAh (61.25Wh) 電池成份: Li-Polymer 顏色: 黑色 質保: 12...
€44.30加入:


清空購物車

XMG A522, XMG A722, W370ET, W350ETQ, XMG A504, XMG A523, W370ST, 14.8V 76.96Wh 電池
€63.15  €42.85
節省: 32%
立即購買
3ICP6/63/69, GK5CN3-3101, 15.2V 62.32Wh 電池
€116.35  €78.95
節省: 32%
立即購買
XMG Neo 15, XMG Core 17, XMG Neo 15 XNE15M19, XMG Core 17 Comet Lake, 15.2V 62.32Wh 電池
€116.35  €78.95
節省: 32%
立即購買

免責聲明:
本公司提供的電池和適配器均為替代產品,網站所提及的某些公司的產品或商標純粹是為了說明我們的產品可用於這些廠商的產品上。